Exposició La Batalla de l'Ebre; del plànol a la imatge