top of page
Segons la definició dels diccionaris un Obituario és:
1.- Llibre parroquial on s'anoten les partides de defunció i enterrament.
2.- La secció necrològica d'un diari,o periòdic, per dir-lo d'alguna manera és el comentari d'una notícia sobre una persona recentment traspassada. (No confondre amb la clàssica “esquela”)
 
Ajuntant aquestes dos entrades, he volgut que el meu OBITUARIO sigue com una mena de recordatori de mes de seixanta anys de música popular, que van desde Elvis a Amy Winehouse, passant per Bowie i de Leonard Cohen a Frank Zappa passant per Camaron.
En aquest repàs, en comtes de fer un panegíric per escrit de cada un dels trenta-tres exquisits cadàvers, retratant-los amb blanc i negre, l'he fet com millor em surt, recordant-los en la millor de les seves cares i utilizant les cartolines de colors com a homenatge a tots aquells que van omplir les nostres vides!
 
Ildefonso Garcia (Tardor o'17)
bottom of page